Putování Sedlčanskem | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je pondělí 23.7.2018
Svátek má Libor, zítra Kristýna

Upoutávka

Oceňování úspěšných žáků
Setkání po letech 2018
Větrný mlýn u Příčov
Sedlčanské farmářské trhy 2018
Sedlčanská kotlina - kalendář akcí 2018
Akce Sedlčany 2018
Beach kurt
rozhledna Drahoušek
webový průvodce
Vrchotovy Janovice
Virtuální prohlídky
Zámek Radíč
nám. T.G.M.
MEJDAN PRO FAUNU
Minigolf Počepice
Husova kazatelna
Slapská přehrada
Beach kurt Sedlčany
Červenec
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Putování Sedlčanskem

Kdybychom se ohlédli do dávné minulosti, zjistili bychom, že v roce 1909 byl v Sedlčanech založen samostatný oddíl KČT. Všechna léta byla naplněna bohatou činností, jejíž štafetový kolík se předával z generace na generaci. Již koncem roku 1923 byly vyznačeny turistické stezky, z nichž mnohé vydržely dodnes v téměř nezměněné podobě. Nové, které bylo nutné ať již z jakýchkoliv důvodů doplnit, obohatili a hlavně zpřístupnily dosud neznámé kouty kraje. Lze jen litovat, že nebylo dopřáno etapovému pochodu „Třídenní putování Sedlčanskem“, který se tak slibně rozběhl od roku 1970, aby pokračoval i po roce 1972. I tak jeho tři ročníky zůstaly trvale zapsány v duši nejednoho turisty z celé republiky.  

Ve snaze rozšířit turistiku co nejvíce mezi občany, vznikly v roce 1971 tzv. „malé pochody“ v délce 15–30 km v nejbližším okolí města. Jejich životaschopnost je tak silná, že se udržely až do dnešních dnů. Rok co rok se jich uskuteční kolem 18ti. Přístupny jsou každému a jen ve výjimečných případech se platí symbolické startovné k úhradě režie.

Projděme se nyní naším krajem a už dnes si udělejme poznámku do kalendáře, který pochod by nás zajímal.

Leden

 • V zimě chodíme na „novoroční vejšlap“ – nenáročná vycházka do 10 km. Trasa se mění každým rokem.
 • Všechny pochody ( vycházky ) mají svoji dlouholetou tradici. Pochod tříkrálový nás zavede ke třem nejsilnějším stromům v okolí Radíče a Chlumu. Jeho délka je asi 20 km. Třetí král je vyměnitelný, záleží na terénu a počasí.
 • Trochu náročnější vycházka do 25 km je „Za bílou rožmberskou růží“. Každý si může volit libovolný počet kilometrů. Jdeme na Červený Hrádek a obejdeme Sedlčany kolem dokola. Cestu lze dokončit v kterékoliv obci.

Únor

 • „Přes čtyři hory“. Popřeje-li počasí, nemůže být hezčí vycházky s dalekými výhledy. Které hory zdoláme? Vrch Šiberný, Jonáš, Věnec a Pačickou. Pohledy z věnce jsou nezapomenutelné. Neujdeme více jak 15 km.
 • Ještě máme jeden horký výlet „Přes Kobylí horu“. Vede přes Oříkov a Třebnice na Kobylí horu a dál do Dublovic. Zde je zpravidla odpočinek v pěkné hospůdce a zbývá cesta domů. V nohách budeme mít asi 15 km.

Březen

 • V březnu přizpůsobujeme putování počasí. Jednou z hezkých vycházek je „Od lovčické tvrze k hrádku“. Patnáctikilometrová trasa je obohacena hezkými výhledy. Vede přes Kosovu Horu, Dvorek, Lovčice, Dřevniště, Janov.
 • Mezi novinky se řadí vycházka „Přes Obciny k Hadí studánce“. Vede převážně lesy a dopřeje nám poznat obětní kámen, bludný kořen, popsaný kámen, Hadí studánku. Trasa není dlouhá, měří 16 km.

Duben

 • K velmi navštíveným patří pochod „Pro velikonoční vajíčko“. Musí se poctivě ušlapat 21 km a odměnou je barevné vajíčko, káva nebo čaj a něco dobrého k snědku. Kudy – kam? Chalupy, Radíč, Bačkory, Pazderny, Chlum, Červený, Příčovy a domov.
 • Vycházkou pro zdraví by se dal nazvat malý pochod Svatojánskými lesy. Už sám název říká, že se jde část „štrapáce“ lesy. Jdeme přes Oříkov, Hrádce, kolem Hrabří na Sv. Jan. Domů potom přes Štileček, Třebnice a Oříkov. Ujdeme 24 km.

Květen

 • Stěžejním pochodem je Sukova stezka. Vede kolem Mastníka do Radíče, na Dublíny, do Křečovic. Zde je možnost prohlídky Sukova muzea, kostela sv. Lukáše a hřbitova s mistrovým hrobem. Autobus odveze účastníky do Sedlčan. Na této trase ujdeme 12 km. Kdo chce pokračovat, projde kolem mohyly Mistra J. Suka do Suchdola a přes Prosenickou Lhotu, Kolihovy, Červený Hrádek do Sedlčan. Celkem ušlape 24 km. Zároveň je připravena i krátká trasa na 6 km a cyklotrasa na 30 km.
 • Z Prahy (ale i odjinud) do Prčice
  To závorkové odjinud je tu důležité, protože jedna z možných cest do Prčice povede i letos 20. května ze Sedlčan. Řada těch, kteří „půjdou do Prčic“ po několikáté, chce poznat jiné končiny. Také začátečníci a méně zdatní volí cestu kratší. Ideální proto pro ně bude trasa z Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech přes Poušť sv. Marka na Vysoký Chlumec, Stuchanov a do Sedlce-Prčice. Vzhledem k tomu, že si mnozí z vás vybírali směr na Vysoký Chlumec v různých variantách, bude letos kontrola již na Poušti. Tím odpadne krácení cesty a každý, kdo chce dostat škrpálek musí si poctivě odšlapat oněch 23 km. Start od 7:30 do 10:30 hod. z KDJS Sedlčany. Na pochody chodíme především pro užitek svého těla a pro radost svého ducha. A tak ať i letos svítí sluníčko a vane vánek, ať nás vítá svěží jarní příroda až do cíle.

Červen

 • V červnu se pochody obměňují. Jeden z nich nás zavede na zříceninu hradu Zvěřinec „Za mistrem Janem“. Poznáme nové končiny Sedlčanska jako je Úklid, Kamenice, Jesenice a další. Cesta je trochu delší a měří 26 km.
 • „Tichem lesních cest“. Tento pochod není výsadou jara a jde se kdykoliv. Zprvu vede cesta kolem Mastníka, potom lesy a přes Sestrouň a Zberaz do cíle. Odpočinkový pochod měří asi 13 km.

Září

 • Podzim začínáme šlapat Krajem kamenů. Někdy se jde ze Sedlčan do Petrovic, jindy se jede autobusem do Petrovic, kde je k dispozici řada tras s různou kilometráží. Návrat opět autobusem.
 • „Za barvami podzimu do pekla“. Je to nenáročný pochod, který nás povede do Janova, na Dvorek, Přibýšku a do Pekla. Domů se můžeme vrátit přes Dohnalovu Lhotu. Cesta s výhledy na Vysoký Chlumec je dlouhá 12 km.

Říjen

 • „Podzimní toulání kolem hrádku Kozí hřbet“. Pochůdek je trochu delší, měří asi 26 km, ale když vyjde počasí, je to pohádka. Jdeme kolem Mastníka do Radíče a dál na zříceniny Kozího hřbetu. Přes Nové Dvory, Bačkory, Radíč a Kňovice do Příčov, zde se občerstvíme, a to už nám zbývají do Sedlčan jen 3 km.
 • Pochod „Zamykání bílých skal“ nás zavede do národní přírodní rezervace. Vybarví-li se příroda, nemůže být jinde lépe. Každý účastník se musí nějakým způsobem dopravit na začátek naučné stezky. Za Nalžovickým Podhájím od prvního panelu zv. „U křížku“ procházíme nejkrásnějšími úseky středního Povltaví. Naučná stezka se může jít celá ( 9 km ) nebo jen polovina ( 5 km ). Tento pochod se také někdy nazývá „Za květenou Bílých skal“ a chodí se počátkem června. Stezka vede po skalách a je náročnější.

Listopad

 • K uctění památky amerických letců a všech padlých v obou světových válkách konáme vycházku „Cestou zlomených křídel“ k symbolickému hrobu a památníku u Hradišťka. Nenáročná trasa měří 12 km.
 • „Radeckého Marš“ patří k vyhledávaným malým pochodům. Měří 16 km a zavede nás na Poušť sv. Marka. Je to cesta dalekých výhledů, někdy poprášená i prvním sněhem.

Prosinec

 • Před vánocemi rok co rok děláme vycházku do „Vánočního lesa“. Za zvuků zvonečků jdeme přírodou k ozdobnému stromku pro zvířátka a ptáčky. Cesta měří jen 7 km. Tady si zazpíváme koledy, děti přednesou básničky, každý obdrží od Jonáše symbolický dáreček a vracíme se přes les Pačíska domů.

Všechna místa zde uvedená najdeme na mapě 1:50000, kterou vydal Městský úřad v Sedlčanech. K dostání je na informačním středisku a knihkupectví. Každý účastník malého pochodu obdrží pamětní list. Start je u kašny na náměstí TGM v Sedlčanech nebo startujeme od Kulturního domu Josefa Suka, na jaře a v létě v 8:00 hod., na podzim a v zimě v 9:00 hod. Informace jsou vyvěšeny s předstihem ve vývěsní skříňce KČT vedle papírnictví. Zdaleka toto není výčet všech malých pochodů. Některé obměňujeme, jiné zůstávají.


Robin
František Veselý