6.1 Úsek sociální péče | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je pátek 18.1.2019
Svátek má Vladislav, zítra Doubravka

Upoutávka

Sedlčansko
webový průvodce
Kostel sv. Martina
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pokus o český rekord
Pohled na zasněžené náměstí
Vánoce v muzeu
Kostel sv. Martina
Rozsvícení vánočního stromu
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Veřejné bruslení - leden
Náměstí T. G. M.
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Sedlčansko
Městské muzeum
Vyhlášení reprezentantů města
Sedlčansko
Sedlčany
Sedlčansko
Sedlčanská přehrada
Ssedlčanské náměstí
Větrný mlýn Příčovy
Pokus o český rekord
Musík
Sedlčany
Musík
Leden
P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

6.1 Úsek sociální péče

6.1 Úsek sociální péče

 • terénní sociální práce;
 • depistážní činnost;
 • sociální poradenství.


Agendové činnosti Úseku:

 • Sociální práce na pověřených obecních úřadech, obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadech při poskytování pomoci občanům při řešení jejich nepříznivé sociální situace s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost fungování v jejich přirozeném prostředí, předcházet sociálnímu vyloučení a podpořit začleňování do komunity (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů);
 • Výkon (veřejného) opatrovnictví osobám, které jsou omezené ve svéprávnosti;
 • Sociální kurátor pro dospělé;
 • Rozhodování o určení zvláštního příjemce důchodových dávek;
 • Hospodaření se zdravotnickým materiálem, výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem na léčiva obsahující návykové látky;
 • Rozhodování o stanovení úhrad při umístění dítěte do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu;
 • Uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb s poskytovateli sociálních služeb u osob, které dle lékařského posudku nejsou schopny samostatně jednat a nemají zákonného zástupce;
 • Výdej parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou;
 • Vydávání doporučení k uzavírání smlouvy v bytech zvláštního určení;
 • Nápomoc výkonu práv etnických a národnostních menšin.

Pracovníci zařazení do tohoto Úseku realizují sociální práci, provádějí sociální šetření, poskytují sociální poradenství a pomoc, např. při uplatnění a vyplnění žádostí o dávky, příspěvky, při komunikaci s úřady, sjednávají konzultace s odborníky na speciální problematiky v návaznost na zjištěné potřeby klientů, ad.

Při řešení nepříznivé sociální situace, zejména se zaměřením na osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z důvodu svého zdravotního postižení, způsobem života, příjmovou nedostatečností nebo jinou sociální událostí, doporučují potřebný rozsah pomoci.

Provádějí posouzení životní situace klientů a nabízejí individuální plánování kroků a cílů, které by měly vést ke změně a zlepšení stavu.

Sociální pracovníci vykonávají terénní sociální práci a sociální šetření jako důležité východisko pro uplatnění metod sociální práce, analyzují sociální situace klientů a jejich sociálního okolí, syntetizují zjištěné poznatky a navrhují přiměřené řešení v jednotlivých krocích nebo preventivní či okamžitá opatření, zjišťují možnosti finanční a věcné pomoci, v průběhu procesu mohou klienta doprovázet, motivovat k činnosti, předávat mu zpětnou vazbu a podporu.

V terénu mohou provádět šetření spojenou s depistáží, tj. mapováním, vyhledáváním a diagnostikou osob ohrožených sociálním vyloučením, které patří do sledovaných cílových skupin v územně vymezené lokalitě, a to zejména těch, na které není zaměřena pozornost speciálních programů, a které mají být zajišťovány jako součást komunitní práce obcí.