Adresy dotčených orgánů | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je čtvrtek 17.1.2019
Svátek má Drahoslav, zítra Vladislav

Upoutávka

Sedlčany - náměstí T.G.M.
Sedlčansko
Rozsvícení vánočního stromu
Sedlčany
Veřejné bruslení - leden
Musík
Sedlčansko
Kostel sv. Martina
Sedlčansko
Pohled na zasněžené náměstí
Sedlčansko
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Sedlčanská přehrada
Kostel sv. Martina
Pokus o český rekord
Městské muzeum
Ssedlčanské náměstí
Sedlčany
Pokus o český rekord
Vyhlášení reprezentantů města
Větrný mlýn Příčovy
Vánoce v muzeu
webový průvodce
Náměstí T. G. M.
Musík
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Leden
P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Adresy dotčených orgánů


Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Tel.: 257 280 111

Fax: 257 280 203

http://www.kr-stredocesky.cz

e-mail: podatelna@kr-s.cz

(např. odbor dopravy; kultury a památkové

péče; životního prostředí a zemědělství;

územního a stavebního řízení)

Městský úřad Sedlčany

Nám.T.G.Masaryka 32

264 01 Sedlčany

Tel.: 318 822 742, 318 822 582, 318 822 682

Fax: 318 875 666

http://www.mu.sedlcany.cz

e-mail: mu@sedlcany.cz

(např.odbor životního prostředí; školství a kultury;

obrany a ochrany; odbor dopravy a sil.hosp.)

Krajská hygienická stanice

Středočeského kraje se sídlem v Praze

Územní pracoviště Příbram

U Nemocnice 85

261 80 Příbram I.

Tel.: 318 622 055

Fax: 318 630 967

http://www.khsstc.cz

e-mail: info@khsstc-pb.cz

Hasičský záchranný sbor

Středočeského kraje se sídlem v Kladně

Územní odbor Příbram

Školní 70

261 95 Příbram VIII.

Tel.: 318 401 011, 974 879 061

Fax: 318 401 028

e-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Krajská veterinární správa

pro Středočeský kraj

Inspektorát Příbram

Žižkova 489

261 01 Příbram II.

Tel.: 318 626 692, 318 626 306

Fax: 318 626 306

http://www.svscr.cz

e-mail: insp.pribram.kvss@svscr.cz

Správa a údržba silnic Benešov

Křižíkova 1351

256 01 Benešov

Tel.: 317 716 111, 317 722 871

Fax: 317 722 172

1.Středočeská vodárenská společnost s r.o.

Novohospodská 93

261 02 Příbram IX.

Tel.: 318 622 631, 318 622 635

Fax: 318 627 359

e-mail: info@aqua-pb.czStředisko Sedlčany

Šafaříkova 354, 264 01 Sedlčany

Tel.: 318 821 996, 318 875 426

Středočeská plynárenská a.s.

Ředitelství STP a.s.

Novodvorská 803/82

142 01 Praha 4

Tel.: 241 027 111

Fax: 241 027 112

http://www.stp.czRegionální centrum Votice

Komenského nám. 151

259 01 Votice

Tel.: 317 814 513, 317 584 969

Fax: 317814 517

Středočeská energetická a.s.,

Vinohradská 325/8

120 21 Praha 2

http://www.ste.czObchodní kancelář Příbram

Bratří Čapků 355

261 92 Příbram VII.

Tel.: 318 475 111

Fax.: 318 475 222

Obvodní báňský úřad v Kladně

pracoviště Praha

Kozí 4

P.O.BOX 31

110 01 Praha 1

Tel.: 221 775 372; Fax: 221 775 367

http://www.cbusbs.cz/

ČESKÝ TELECOM a.s.

Olšanská 5/55

130 34 Praha 3Pracoviště Příbram

Divize sítí

Mariánská 355, 261 01 Příbram IV.

Tel.: 318 622 239, 318 631 760

Fax: 318 628 100

Policie ČR, dopravní inspektorát

Žežická 498

261 23 Příbram V. – Zdaboř

Tel.: 974 879 111, 318 658 111

Fax: 974 879 108

Drážní úřad – sekce stavební, oblast Praha

Wilsonova 80

121 06 Praha 2

Tel.: 224 220 203

Fax: 224 641 831

http://www.du-praha.cz

e-mail: drazni.urad@du-praha.cz

České dráhy s.o.

Divize dopravní cesty

Správa dopravní cesty Praha

Nádražní tř. 3113/25

150 00 Praha 5

České dráhy a.s.

Divize dopravní cesty

Oblastní správa železničních telekomunikací Praha

Pod Táborem 6

191 00 Praha 9 – Malešice

Tel.: 251 411 111

České dráhy a.s.

Divize dopravní cesty

Stavební správa Praha

Italská 2519/45,

121 31 Praha 2

Tel.: 224 614 500

Povodí Vltavy, státní podnik

závod Dolní Vltavy

Grafická 36

150 21 Praha 5

Tel.: 257 099 111

Fax: 257 313 522

http://www.pvl.cz

Lesy ČR s.p.

Přemyslova 1006

501 68 Hradec Králové VIII

Tel.: 495 860 111Lesní závod Dobříš

Příbramská 938, 263 80 Dobříš

České radiokomunikace a.s.

U nákladového nádraží 4

130 00 Praha 3

Tel.: 267 005 111

Úřad pro civilní letectví

letiště Ruzyně

160 08 Praha 6

Tel.: 220 112 736

Fax: 224 281 062

Pozemkový fond ČR

Husinecká 1024/11a

130 00 Praha 3
Územní pracoviště Příbram

Pod Šachtami 353

261 01 Příbram

Tel.: 318 621 995, 318 621 872

Vojenská ubytovací a stavební správa

Radobyčická 25

304 50 Plzeň

Pozemkový úřad

Dlouhá 97

261 01 Příbram III.

Tel.: 318 476 111

Fax: 318 635 748

Sedlčanské technické služby s.r.o.

K.H.Máchy 651

264 01 Sedlčany

Tel.: 318 822 273, 318 821 780

Zemědělská vodohospodářská správa,

Územní pracoviště Příbram,

Rožmitálská 286

261 80 Příbram VI.- Březové Hory

Tel.: 318 624 575

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1
Tel.: 224 861 111

Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových

Kodaňská 1441/46

100 10 Praha 10Územní pracoviště Střední Čechy

Nám. Republiky 3

110 00 Praha 1Odbor odloučené pracoviště Příbram

nám. T.G.Masaryka 145

261 12 Příbram

Tel.: 318 471 211

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56

145 05 Praha 4Správa Praha

Truhlářská 160

110 15 Praha 1

Tel.: 222 323 528

Inspektorát bezpečnosti práce

pro Středočeský kraj se sídle v Praze

Průhonická 55

106 00 Praha 10

Tel.: 272 767 643

Fax: 272 769 137

http:// www.cubp.cz

e-mail: stredni.cechy@ibp4.cz