Adresy dotčených orgánů | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je pondělí 22.10.2018
Svátek má Sabina, zítra Teodor

Upoutávka

Kostel sv. Martina
Pouštění draků
Sedlčany za první republiky - výstava v muzeu
Sedlčanská kotlina - kalendář akcí 2018
Den zdraví
Setkání - Svaz tělesně postižených
Vysoký Chlumec
Sedlčanské farmářské trhy 2018
Den zdraví
webový průvodce
Akce Sedlčany 2018
Sedlčany
Výlov Musíku 26. 27. 10.
Výlov Musíku 26. 27. 10. 2018
Virtuální prohlídky
Sedlčanská přehrada
Říjen
P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Adresy dotčených orgánů


Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Tel.: 257 280 111

Fax: 257 280 203

http://www.kr-stredocesky.cz

e-mail: podatelna@kr-s.cz

(např. odbor dopravy; kultury a památkové

péče; životního prostředí a zemědělství;

územního a stavebního řízení)

Městský úřad Sedlčany

Nám.T.G.Masaryka 32

264 01 Sedlčany

Tel.: 318 822 742, 318 822 582, 318 822 682

Fax: 318 875 666

http://www.mu.sedlcany.cz

e-mail: mu@sedlcany.cz

(např.odbor životního prostředí; školství a kultury;

obrany a ochrany; odbor dopravy a sil.hosp.)

Krajská hygienická stanice

Středočeského kraje se sídlem v Praze

Územní pracoviště Příbram

U Nemocnice 85

261 80 Příbram I.

Tel.: 318 622 055

Fax: 318 630 967

http://www.khsstc.cz

e-mail: info@khsstc-pb.cz

Hasičský záchranný sbor

Středočeského kraje se sídlem v Kladně

Územní odbor Příbram

Školní 70

261 95 Příbram VIII.

Tel.: 318 401 011, 974 879 061

Fax: 318 401 028

e-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Krajská veterinární správa

pro Středočeský kraj

Inspektorát Příbram

Žižkova 489

261 01 Příbram II.

Tel.: 318 626 692, 318 626 306

Fax: 318 626 306

http://www.svscr.cz

e-mail: insp.pribram.kvss@svscr.cz

Správa a údržba silnic Benešov

Křižíkova 1351

256 01 Benešov

Tel.: 317 716 111, 317 722 871

Fax: 317 722 172

1.Středočeská vodárenská společnost s r.o.

Novohospodská 93

261 02 Příbram IX.

Tel.: 318 622 631, 318 622 635

Fax: 318 627 359

e-mail: info@aqua-pb.czStředisko Sedlčany

Šafaříkova 354, 264 01 Sedlčany

Tel.: 318 821 996, 318 875 426

Středočeská plynárenská a.s.

Ředitelství STP a.s.

Novodvorská 803/82

142 01 Praha 4

Tel.: 241 027 111

Fax: 241 027 112

http://www.stp.czRegionální centrum Votice

Komenského nám. 151

259 01 Votice

Tel.: 317 814 513, 317 584 969

Fax: 317814 517

Středočeská energetická a.s.,

Vinohradská 325/8

120 21 Praha 2

http://www.ste.czObchodní kancelář Příbram

Bratří Čapků 355

261 92 Příbram VII.

Tel.: 318 475 111

Fax.: 318 475 222

Obvodní báňský úřad v Kladně

pracoviště Praha

Kozí 4

P.O.BOX 31

110 01 Praha 1

Tel.: 221 775 372; Fax: 221 775 367

http://www.cbusbs.cz/

ČESKÝ TELECOM a.s.

Olšanská 5/55

130 34 Praha 3Pracoviště Příbram

Divize sítí

Mariánská 355, 261 01 Příbram IV.

Tel.: 318 622 239, 318 631 760

Fax: 318 628 100

Policie ČR, dopravní inspektorát

Žežická 498

261 23 Příbram V. – Zdaboř

Tel.: 974 879 111, 318 658 111

Fax: 974 879 108

Drážní úřad – sekce stavební, oblast Praha

Wilsonova 80

121 06 Praha 2

Tel.: 224 220 203

Fax: 224 641 831

http://www.du-praha.cz

e-mail: drazni.urad@du-praha.cz

České dráhy s.o.

Divize dopravní cesty

Správa dopravní cesty Praha

Nádražní tř. 3113/25

150 00 Praha 5

České dráhy a.s.

Divize dopravní cesty

Oblastní správa železničních telekomunikací Praha

Pod Táborem 6

191 00 Praha 9 – Malešice

Tel.: 251 411 111

České dráhy a.s.

Divize dopravní cesty

Stavební správa Praha

Italská 2519/45,

121 31 Praha 2

Tel.: 224 614 500

Povodí Vltavy, státní podnik

závod Dolní Vltavy

Grafická 36

150 21 Praha 5

Tel.: 257 099 111

Fax: 257 313 522

http://www.pvl.cz

Lesy ČR s.p.

Přemyslova 1006

501 68 Hradec Králové VIII

Tel.: 495 860 111Lesní závod Dobříš

Příbramská 938, 263 80 Dobříš

České radiokomunikace a.s.

U nákladového nádraží 4

130 00 Praha 3

Tel.: 267 005 111

Úřad pro civilní letectví

letiště Ruzyně

160 08 Praha 6

Tel.: 220 112 736

Fax: 224 281 062

Pozemkový fond ČR

Husinecká 1024/11a

130 00 Praha 3
Územní pracoviště Příbram

Pod Šachtami 353

261 01 Příbram

Tel.: 318 621 995, 318 621 872

Vojenská ubytovací a stavební správa

Radobyčická 25

304 50 Plzeň

Pozemkový úřad

Dlouhá 97

261 01 Příbram III.

Tel.: 318 476 111

Fax: 318 635 748

Sedlčanské technické služby s.r.o.

K.H.Máchy 651

264 01 Sedlčany

Tel.: 318 822 273, 318 821 780

Zemědělská vodohospodářská správa,

Územní pracoviště Příbram,

Rožmitálská 286

261 80 Příbram VI.- Březové Hory

Tel.: 318 624 575

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1
Tel.: 224 861 111

Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových

Kodaňská 1441/46

100 10 Praha 10Územní pracoviště Střední Čechy

Nám. Republiky 3

110 00 Praha 1Odbor odloučené pracoviště Příbram

nám. T.G.Masaryka 145

261 12 Příbram

Tel.: 318 471 211

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56

145 05 Praha 4Správa Praha

Truhlářská 160

110 15 Praha 1

Tel.: 222 323 528

Inspektorát bezpečnosti práce

pro Středočeský kraj se sídle v Praze

Průhonická 55

106 00 Praha 10

Tel.: 272 767 643

Fax: 272 769 137

http:// www.cubp.cz

e-mail: stredni.cechy@ibp4.cz