Úsek silničního hospodářství a speciální stavební úřad | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je sobota 19.1.2019
Svátek má Doubravka, zítra Ilona

Upoutávka

Vyhlášení reprezentantů města
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Větrný mlýn Příčovy
Pokus o český rekord
Pohled na zasněžené náměstí
Sedlčansko
Sedlčany
Kostel sv. Martina
webový průvodce
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Musík
Rozsvícení vánočního stromu
Sedlčanská přehrada
Pokus o český rekord
Veřejné bruslení - leden
Sedlčansko
Kostel sv. Martina
Sedlčany
Sedlčansko
Musík
Vánoce v muzeu
Ssedlčanské náměstí
Městské muzeum
Sedlčansko
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Náměstí T. G. M.
Leden
P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Úsek silničního hospodářství a speciální stavební úřad

  • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti
  • projednává správní delikty podle § 42a a § 42b z. č.13/1997 Sb. ve věcech silnic a dálnic
  • uplatňují stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo dopravy nebo Krajský úřad
  • vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodě Sedlčany
  • vykonává funkci dopravního úřadu pro taxislužbu
  • stanovuje místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací a jiné povinnosti vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb.
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání silnice - pořádání sportovních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního zákona24 KB
Microsoft Office document icon Žádost o povolení ke zřízení sjezdu ze silnice24.5 KB
Microsoft Office document icon Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání silnice - výjimečně užitá místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů26.5 KB
Microsoft Office document icon Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace - pro zřízení vyhrazeného parkování27.5 KB
Microsoft Office document icon Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání silnice - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech25 KB
Microsoft Office document icon Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání silnice - umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení23 KB
Microsoft Office document icon Žádost o povolení omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami23.5 KB
Microsoft Office document icon Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání silnice- umisťování,skládání a nakládání věcí27 KB
Microsoft Office document icon Žádost o povolení ke zvláštímu užívání silnice - provádění stavebních prací27 KB
Microsoft Office document icon Žádost o SDZ místní a přechodné místní komunikace9.74 KB
Microsoft Office document icon Žádost o SDZ místní a přechodné silnice II. III. třídy9.69 KB
Microsoft Office document icon Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby 33.5 KB
Microsoft Office document icon Žádost o zaevidování vozidla do evidence vozidel taxislužby25.5 KB
Microsoft Office document icon Žádost o doplnění či změnu údajů evidovaného vozidla* a o vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby*35 KB
Soubor Ž á d o s t o vydání udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby7.07 KB