Úsek řidičů a řidičských průkazů | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je neděle 16.6.2019
Svátek má Zbyněk, zítra Adolf

Upoutávka

webový průvodce
Sedlčanka
Červený Hrádek
Vyhlídka opata Zavorala
Větrný mlýn u Příčov
Odhalení pamětní desky J. Balabána
Vrchotovy Janovice
Jesenická křížová cesta
Městské slavnosti ROSA 2019
Městské slavnosti ROSA 2019
Městské slavnosti ROSA 2019
Městské slavnosti ROSA 2019
Vrškamýk
Odhalení pamětní desky J. Balabána
Častoboř
Drahoušek
Městské slavnosti ROSA 2019
náměstí T. G. Masaryka
Městské slavnosti ROSA 2019
Husova kazatelna
Ostromeč
Klub důchodců - vystoupení ZUŠ
Závody v aerobiku
Husova lípa
Městské slavnosti ROSA 2019
Slapská přehrada
Zámek Radíč
Poštovna
Váchův špejchar
Městské slavnosti ROSA 2019
Klub důchodců - vystoupení ZUŠ
Odhalení pamětní desky J. Balabána
Červen
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Úsek řidičů a řidičských průkazů

 • Vykonává samostatné dílčí práce administrativní a odborné povahy v registru řidičů, řidičských průkazech a osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • uděluje, omezuje, podmiňuje a odnímá řidičská oprávnění
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává jejich duplikáty
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství
 • zajišťuje výkon státního odborného dozoru ve správním obvodu obce s rozšířenou působností v úseku silniční dopravy
 • zpracovává dílčí podklady pro odborná stanoviska
 • provádí záznamy o počtech bodů dosažených v bodovém hodnocení a odečtu bodů
 • vydává paměťové karty do digitálních tachografů
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • poskytuje informace oprávněným osobám a státním orgánům v rozsahu svých kompetencí

Výměna řidičských průkazů

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00,  12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 12:00
Středa: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00

Posledního klienta vyřídíme 15 minut před koncem úředních hodin (tj. v 11:45 hod. a 16:45 hod.)

                                                                                             

 

Typ ŘP

Vydáván od - do

Návrh povinné výměny do

Typ 1 - 3

1.7.1964 – 31.12.1993

Od 1.1.2008 neplatný ŘP – výměna zpoplatněna 200,- Kč

Typ 4 - 5

1.1.1994 – 31.12.2000

Od 1.1.2011 neplatný ŘP – výměna zpoplatněna 200,- Kč

Typ 6

 

1.1.2001 – 30.4.2004

 

Od 1.1.2014 neplatný ŘP – výměna zpoplatněna 200,- Kč

ŘP vydávané od 1.5.2004

Bezplatná výměna možná

nejdříve 2 měsíce

před ukončením platnosti  ŘP

 

 

 

 

 

 


Co si musíte přinést s sebou na Městský úřad, když si jdete zažádat o:

Výpis z evidenční karty řidiče:

 • průkaz totožnosti
 • vyplněnou žádost (viz. příloha)
 • správní poplatek 15,– Kč za stránku + 5,- Kč za každou další započatou stránku

Výpis z bodového hodnocení řidiče:

 • průkaz totožnosti
 • vyplněnou žádost (viz. příloha)
 • správní poplatek 15,- Kč

Řidičský průkaz:

 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz
 • správní poplatek:
  • 200,- Kč - prvopis, rozšíření, změna údajů, ztráta, odcizení, poškození
  • 700,- Kč – bleskové zpracování ŘP (nelze u 1.ŘP)
 • lhůta pro vydání ŘP je 20 dnů, bleskové zpracování ŘP je do 5 pracovních dnů

Profesní způsobilost řidiče (zapisuje se do ŘP):

 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz
 • potvrzení o absolvování školení
 • správní poplatek 200,- Kč

Mezinárodní řidičský průkaz:

 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz
 • 1× fotografie o rozměrech 3,5×4,5 cm (viz. příloha)
 • správní poplatek 50,- Kč

Kartu řidiče:

 • občanský průkaz (cestovní pas, doklad o trvalém pobytu)
 • řidičský průkaz
 • správní poplatek 700,- Kč

Kartu vozidla pro fyzickou osobu:

 • občanský průkaz
 • živnostenské oprávnění, příp. koncesní listina, či jiný platný dokument, kterým je prokázána oprávněnost k podnikání fyzické osoby. Dokument musí být originál nebo úředně ověřená kopie
 • plná moc (v případě, že se FO nechá zastupovat) jednoznačně definující zastoupení k patřičnému úkonu
 • správní poplatek 700,- Kč

Kartu vozidla pro právnickou osobu (žádost může podat statutární orgán, zaměstnanec pověřený statutárním orgánem, vedoucí zapsaný do obchodního rejstříku, prokurista, jiná osoba pověřená na základě ověřené plné moci udělené statutárním orgánem):

 • průkaz totožnosti jednající osoby
 • úřední doklad o existenci právnické osoby – výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku nebo registru, dokument musí být originál nebo ověřená kopie
 • jestliže doklad o existenci PO neobsahuje identifikační číslo, musí být zvlášť předložen doklad o přidělení tohoto čísla
 • správní poplatek 700,- Kč

Kde zažádat o výměnu: MěÚ Sedlčany, odbor dopravy, Nádražní 336, řidičské průkazy.