Setkání poskytovatelů sociálních služeb regionu Sedlčanska | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je pátek 18.1.2019
Svátek má Vladislav, zítra Doubravka

Upoutávka

Ssedlčanské náměstí
Musík
Veřejné bruslení - leden
Sedlčany
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Musík
Sedlčansko
Sedlčansko
Městské muzeum
Sedlčany
Sedlčansko
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Kostel sv. Martina
Náměstí T. G. M.
Vánoce v muzeu
webový průvodce
Sedlčansko
Kostel sv. Martina
Sedlčanská přehrada
Větrný mlýn Příčovy
Pokus o český rekord
Vyhlášení reprezentantů města
Pokus o český rekord
Rozsvícení vánočního stromu
Pohled na zasněžené náměstí
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Leden
P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Setkání poskytovatelů sociálních služeb regionu Sedlčanska

        Dne 28. listopadu 2012 se v Kulturním domě J.Suka v Sedlčanech uskutečnilo první setkání poskytovatelů sociálních služeb regionu Sedlčanska.

        Tato akce byla zorganizována s odkazem na politický dokument společensko-lokálního významu – Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Sedlčanska, přijatý zastupitelstvem počátkem roku 2010. Setkání uvedl úvodním slovem starosta města Sedlčany, Ing. Jiří Burian.

       Pozvání bylo určeno subjektům, které mají oficiální registraci jako sociální služba, ale i   subjektům, které lze oprávněně považovat za sociální služby v širším slova významu, jejichž činnost úzce s legislativně vymezenými oblastmi sociální sféry souvisí či na tuto navazuje. Z celkového počtu 45 pozvaných se setkání účastnila většina – celkem se představilo 33 společenských aktivit.

      V průběhu odpoledne se jednotliví zástupci poskytovatelů služeb a péče stručně prezentovali, popsali své aktivity, cílové skupiny uživatelů a klientů a ve vzájemné živé diskusi se snažili nalézt styčné plochy pro rozvoj další budoucí spolupráce.

      V našem, víceméně venkovském, regionu se ukazuje v některých oblastech zasíťování službami jejich poskytovateli dostatečné, ovšem jsou oblasti (např. sociálně-zdravotní problematika, problematika nezletilých dětí a jejich rodin, služby sociální prevence a intervence aj.), které by mohly být v budoucnu řešeny intenzivněji - což je ovšem závislé na sociální politice státu, včetně politiky financování služeb i jejich podpory v obecné rovině.

     Sdělené informace budou využity k aktualizaci Adresáře poskytovatelů služeb regionu Sedlčanska, který je zpracováván v písemné i elektronické podobě a slouží k základní orientaci v nabídce služeb všem, kdo toto potřebují.

     Závěrem byla rámcově nastíněna možná podoba budoucí spolupráce v dalších, cyklických, setkáváních poskytovatelů služeb, pravděpodobně po sekcích, řešících jednotlivé prioritní oblasti při zajištění dostupnosti a kvality služeb pro seniory, rodiny s dětmi, děti a mládež a pro občany se zdravotním postižením.

    Plánujeme pro další období rozšířit pozvání k řešení problematiky na komunální úrovni také zástupce institucí s oblastí přesahu sociální problematiky do rezortu zdravotnictví, školství, kultury, sportu ad., ale také případně akci organizovat jako otevřené setkání s přizváním široké veřejnosti, kde by mohla být řešena budoucí podoba potřeby rozvoje služeb v našem regionu.

Adresář poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde:

Typ novinky: 
Aktuálně z města