Osobnosti 20. století | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je neděle 17.2.2019
Svátek má Miloslava, zítra Gizela

Upoutávka

Sedlčany - náměstí T.G.M.
Sedlčansko
webový průvodce
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Musík
Větrný mlýn Příčovy
Kostel sv. Martina
Sedlčansko
Musík
Sedlčansko
Sedlčansko
Sedlčany
Únor
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Osobnosti 20. století

Baxa Bohumil, JUDr. PhDr. , právník, historik

Působil jako profesor Dějin českého práva MU v Brně. Po odchodu z MU se zapojil do činnosti v Obraně národa, později byl zatčen, odsouzen k trestu smrti a následně popraven. Senátor strany Národně demokratické. Zabýval se Československou právní historií.

Bazal Karel, MVDr. , veterinář, etnograf

Od absolvování VŠZ v Brně působil v Sedlčanech jako veterinární lékař. Díky svému zájmu o záhady a tajemné příhody nashromáždil od pamětníků několik stovek dosud nepublikovaných pověstí Sedlčanska. Nejprve vycházely na pokračování v Sedlčanském kraji, později byly vydány knižně.

Bilina František, osvětový pracovník, ochotník, učitel

Aktivně se podílel na ochraně přírody, prosadil několik chráněných území na Petrovicku. Organizoval výstavy regionálních umělců. V ochotnickém spolku Petrovice působil jako autor her, herec a režisér. Autor pohádek pro děti. Sběratel etnografického materiálu z Petrovicka.

PhMr. Entner Josef, historik

Zakládající člen Astronomického kroužku v Sedlčanech díky němuž byla roku 1958 zahájena stavba hvězdárny s otočnou kopulí. Specializoval se na farmacii – sbíral farmaceutické reálie, zpracoval historii všech lékáren na okrese Příbram. Byl vedoucím lékárníkem v Sedlčanech. Zdravotnická osvěta – relace v místním rozhlase Sedlčany.

Habart Čeněk, učitel, spisovatel

Po studiu na učitelském ústavu v Praze působil jako pedagog v Petrovicích, Jesenici, Odlochovicích, Jetřichovicích a ve Voticích, kde mu byl udělen za zásluhy titul ředitel školy, který tehdy náležel pouze ředitelům měšťanských škol. Velmi se zajímal o folklór, sbíral lidové písně, pořekadla, zvyky i obyčeje. Jeho práce vyvrcholila napsáním rozsáhlého čtyřdílného vlastivědného díla Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Jen první tři díly, vydané před 2. světovou válkou, mají 1246 stran velkého formátu. Až do své smrti, 24. května 1942, žil ve Voticích, kde je také pochován.

Heller Václav, učitel

Studoval učitelský ústav v Žatci. Učil například ve Velkých Popovicích, Sedlčanech či Sedlci. Jeho největším přínosem byly dětské tábory. Začínal v roce 1951 v Třebnicích, v roce 1952 pak v Rokytnici nad Jizerou. Spoluzakladatel tábora na Častoboři, kde vedl tábory až do své smrti. Vedoucí odboru turistiky na Příbramsku. Spolupořadatel dálkových pochodů „Třídenní putování Sedlčanskem“. Organizoval též zájezdovou turistiku a vícedenní pobyty na horách.

Heller Ludvík, osvětový pracovník

Zasloužil se o založení gymnazia v Sedlčanech. Učil ve Svatém Janu u Sedlčan, Sedlci, Sedlčanech a Černovicích. Vykonával funkci okresního školního inspektora v Sedlčanech a byl taktéž předsedou Okresního osvětového sboru v Sedlčanech. Pořádal přednášky, kurzy
a vlastenecké slavnosti. Založil a řídil dětský měsíčník Ohníčky mládí.

Hölzel Miroslav, CSc. , PhDr. , pedagog, režisér, herec

Spoluzakladatel a předseda Klubu přátel umění v Sedlčanech. Věnoval se ochotnickému divadlu, vedl studentské divadlo a recitační kroužek. Spravoval sbírky muzea Sedlčanska na Červeném Hrádku. Učil v Nechválících, Počepicích a na gymnáziu v Sedlčanech.

Hölzel Jan, hudebník, houslista

Od roku 1960 byl členem České filharmonie, poté člen Sukova kvarteta. V roce 1968 přijal místo koncertního mistra orchestru v Recklinghausenu. Po návratu pokračoval v České filharmonii a několikrát koncertoval i v Příbrami a Sedlčanech.

Kareš Bohuš, MUDr. , historik

Působil v benešovské nemocnici, později v Ústavu pro studium TBC v Praze při Univerzitě Karlově. Za války byl nucen se odstěhovat do Sedlce, kde působil až do roku 1945. Po válce se vrátil do Sedlčan a od roku 1956 byl primářem interního oddělení sedlčanské nemocnice. Motivy pro svá dramata čerpal z regionální historie. Inicioval vznik ediční řady Z minulosti Sedlčanska. Výsledky svého archeologického bádání publikoval v regionálním tis­ku.

Kratochvíl Antonín, pedagog, redaktor

Učil ve Svatém Janu u Sedlčan, Pořešicích, Počepicích, Krásné Hoře a Sedlčanech, kde se později stal ředitelem. Jeho dějepisné příspěvky do časopisů byly převzaty do souborného regionálního díla Č. Habarta. Vlastním nákladem vydal dějiny města Sedlčan. Během 2. světové války vystěhován s rodinou v Olbramovicích. Byl vzdělatelem v Sokole, správcem městského muzea a městský kronikář v Sedlčanech.

Kratochvíl Zdeněk, Doc. JUDr. , spisovatel

Autor básní, prozaických textů a článků a statí v oboru právnické literatury. V roce 1970 mu bylo z politických důvodů zakázáno pracovat v Praze v justičních službách. V roce 1973 byl z advokacie vyloučen a nastoupil jako podnikový právník Sedlčanských strojíren, kde mohl působit pouze čtyři roky. Poté zaměstnán v Praze ve stavebním podniku Konstruktiva.

Novotný Antonín, režisér, dramaturg

V angažmá působil v Městském divadle Příbram, Severomoravském divadle Šumperk, v Divadle pracujících v Mostě a v Krajském divadle Teplice.

Plavec Miroslav, profesor, astronom

Díky emigraci měl možnost přednášek na četných zahraničních universitách a observatořích. Působil trvale na University of California (Kalifornská univerzita) v Los Angeles jako řádný profesor. Mezi lety 1970–1973 zastupoval funkci prezidenta 42. Komise Mezinárodní astronomické unie a zastával i další významné funkce v mezinárodních vědeckých společnostech. Organizoval a řídil řadu mezinárodních sympozií a kolokvií. Přispíval do rozhlasového pořadu Meteor. Planetka číslo 6076 nese jméno Plavec.

Taraba Bohuslav, skladatel, spisovatel, malíř

Učil v Praze v Dejvicích. Třicet let byl sekretářem J.B. Foerstera a po jeho smrti byl pověřen uspořádáním jeho rukopisné pozůstalosti. Činný literárně, založil a vedl Hudební edici Odkaz
a Českou hudební společnost. Přispíval do různých časopisů. Je autorem krajinomaleb
a vystavoval na pražské výstavě Čeští hudebníci jako výtvarníci.

Tywoniak Jiří, PhDr. , historik, pedagog

Učil na gymnáziu v Sedlčanech. Stál u zrodu Středočeského sborníku historického a Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. Publikoval v 67 časopisech a sbornících. Připravoval přednášky a výstavy pro veřejnost z historie Sedlčan. Účastnil se záchranného archeologického výzkumu na nalezištích u Vltavy. Pomáhal při budování expozice na Červeném Hrádku. Připravoval spolu s redakční radou vydání 4. dílu Habartova Sedlčanska, Sedlecka a Voticka.

Veselý František, skaut, publicista

Dělník – Středočeské pily Sedlčany, které byly později přejmenovány na SDZ BIOS. Věnoval se přednáškové a propagační činnosti, členem divadla ochotníků, skautů a předseda KČT. Organizátor turistiky a skautingu, spoluzakladatel stanového tábora na Častoboři. Byl vášnivým cestovatelem a své zážitky z cest přiblížil posluchačům v desítkách přednášek. Dále vykonával strážní služby pro Agenturu ochrany přírody Středočeského kraje. Psal do novin
a časopisů. Trvalou upomínkou jeho obětavé veřejné práce je památník v přírodní rezervaci. Drbákov – Albertovy skály.

Uvedený seznam je převzat z publikace „Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu“ – (Václav Tratina a kol.) a není konečný.

V kategorii: Osobnosti 20. století