Gotický kostel sv. Martina | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je neděle 17.2.2019
Svátek má Miloslava, zítra Gizela

Upoutávka

Kostel sv. Martina
Sedlčansko
Sedlčansko
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Sedlčansko
webový průvodce
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Musík
Sedlčany
Sedlčansko
Větrný mlýn Příčovy
Musík
Únor
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Gotický kostel sv. Martina

V případě zájmu je možná prohlídka kostela po telefonické dohodě. Pro tel. kontakty na faru, informace:http://mesto-sedlcany.cz

Vystavěn byl ve slohu gotickém ve XIV. stol. od pánů z Rožmberka na místě starého kostela, z něhož malý zbytek, kamenná růžice, je zazděna ve stěně schodiště u velkého kůru. Ve svornících žeber v klenbě nad presbytářem je znak Rožmberků a města. Chrám je 20 m 60 cm dlouhý, v presbytáři 7 m široký, 9 m a 10 cm vysoký, v lodi 11m 55 cm široký a 12 m vysoký. Má tvar obdelníkový. Presbytář má 4 okna, loď s rovným stropem 2 okna s gotickou kružbou. Sakristie byla rozdělena na 2 části. V její hořejší části byla skrýš pro drahocenné nádoby
a kostelní roucha, městská privilegia a důležité listiny. V roce 1817 byla tato skrýš proměněna v oratoř. Když za děkana Fr. Dresslera se klenutí sesulo, bylo odstraněno a sakristie tak zvětšena. V průčelí chrámu při severozáp. rohu je čtyřhranná věž, jejíž dolejší část je románská, hořejší gotická. Na temeni je ohnivzdorný jehlan, kolem zubovité cimbuří s ochozem. V roce 1864 na severní straně sakristie přistavěna nová kaple, kde je oltář
sv. Cyrila-Metoděje od Jana Herzoga. Kolem chrámu bývala původně silná, 9m vysoká hradební zeď s dřevěným podsebitím a arkýřovými vížkami. Na malém hřbitově u kostela se pochovávalo do roku 1821. U vchodu do sakristie ze hřbitova stávala zděná kostnice a nynější kostnice bývala branou, kudy se mostem přes hradební příkop přicházelo ke kostelu. Zvonice vyhořela roku 1802 a v roce 1811 byla vystavěna v nynější podobě. Roku 1680 zničil požár děkanství a radnici se všemi knihami, hodiny ve věži, shořelo i dřevěné podsebití hradební. Hradby nebyly opravovány, sesouvaly se a v roce 1860 byly úplně zbořeny a odstraněny; hradební příkop zasypán, zřízen tam park, který po válce světové byl znova zřízen. Při kostele stojí kamenný kříž s letopočtem 1728, kdy prý odpočívají kosti padlých husitů. Snad v tom trocha pravdy. Soudíme tak podle listu, jímž Oldřich z Rožmberka obnovuje městu výsady proto, že list Oldřichův byl zkažen, když jsou jich Táboři na kostele dobývali. Nad chrámovým presbytářem bývaly věžičky, které při větru opěrnými pilíři otřásaly, a proto byly odstraněny roku 1754 i se štíhlou věží „sanktusník“. Hlavní barokový oltář, pěkně řezaný byl pořízen z pozůstalosti JUDra Ferdinanda Čedíka , děkana v letech 1704 – 1706. Oltářní obraz
„Sv. Martin, biskup“ od malíře Umlaufa pořízen v roce 1882 nákladem Fr. Špale ze Sedlčan. Na postranném oltáři P. Marie s Jezulátkem z 1778, malovaný Theodorem Šmejkalem z Krupé
a darovaný děkanem zdejším Antonínem Fischlerem. Na bočním oltáři je obraz sv. Josefa od malíře Umlaufa z roku 1882. Po obou stranách lodi visí obrazy: Srdce Pána Ježíše a Srdce Panny Marie od akad. malíře Ludvíka Bernarda z let 1865 – 66. Cínová křtitelnice je vzácná památka ze XVI. století. Na zvonici byly 3 krásné zvony z r. 1807: Martin, Florián a Václav. Byly odevzdány k válečným účelům. Jen umíráček zůstal z roku 1698, malý zvonek na věži z roku 1804 a cimbál. Uprostřed kostelní lodi roku 1713 zřízena zděná hrobka; je tam pochováno několik šlechticů z okolí. Byly tu i hrobky, kde je pochováno i několik děkanů (1626 – 1810). Mezi nimi 1706 JUDr. Čedík z Eisenberka.

(Zdroj: KRATOCHVÍL A., DĚJINY MĚSTA SEDLČAN. KNIHTISKÁRNY STANĚK A SPOL., 1938.)

V kategorii: Památky