Grafický manuál znaku města Sedlčany | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je pátek 24.5.2019
Svátek má Jana, zítra Viola

Upoutávka

Skanzen Vysoký Chlumec
Větrný mlýn u Příčov
Vysoký Chlumec
Husova kazatelna
Petrovická křížová cesta
Drahoušek
Dětský hasičský den 4.5.2019
Kostel sv. Martina v Sedlčanech
Dětský hasičský den 4.5.2019
webový průvodce
Počepice
Dětský hasičský den 4.5.2019
Křečovice
Dětský hasičský den 4.5.2019
náměstí T. G. Masaryka
Slapská přehrada
Květen
P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Grafický manuál znaku města Sedlčany

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu města Sedlčany (dále jen „Grafický manuál“) byl schválen Radou města Sedlčany dne 12. prosince 2018 (zn. RM 3-67/2018-2022) a je závazný pro všechny uživatele znaku města Sedlčany.

Grafický manuál znaku města Sedlčany kodifikuje všechny důležité prvky vizuálního grafického stylu města Sedlčany, stanovuje jednotná pravidla a nabízí příklady a doporučení, jak postupovat při jejich praktické aplikaci. Grafický manuál tedy stanoví pravidla vizuálního stylu subjektu (veřejnoprávní korporace a dále jí zřízených nebo založených subjektů) tak, aby vizuální komunikační prvky byly jednoznačně a na první pohled identifikovatelné s těmito subjekty.

Podle ustanovení § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mohou obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby užívat znak obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím výslovným souhlasem.

Pokud tedy bude chtít jiný subjekt použít znak města Sedlčany, musí nejdříve písemně požádat Radu města Sedlčany (viz kontakty na MěÚ Sedlčany) o udělení souhlasu. V případě žádosti o udělení souhlasu musí být žadatel jednoznačně identifikován a přesně specifikován účel využití znaku města Sedlčany. Pouze se souhlasem tohoto orgánu města, případně jí pověřené osoby nebo útvaru města Sedlčany, může být v souladu s Grafickým manuálem znak města Sedlčany použit.

Organizační složky a právnické subjekty zřízené nebo založené městem Sedlčany musí rovněž používat znak města v souladu se schváleným Grafickým manuálem, a to od doby jeho schválení.  

Znak města v souladu s Grafickým manuálem musí užívat všechny ostatní subjekty, organizace nebo fyzické osoby, na jejichž aktivity a podporu město Sedlčany finančně nebo naturálním plněním přispělo, kde je město Sedlčany jejich spolupořadatelem nebo nad kterými město Sedlčany přijalo záštitu.

Znak města Sedlčany je chráněn autorským zákonem.

Odpovědná osoba:

Bc. Markéta Křivská
tel.: +420 734 259 387
e-mail: tic@mesto-sedlcany.cz

PřílohaVelikost
PDF icon Grafický manuál znaku města Sedlčany7.58 MB