Elektronická úřední deska | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je čtvrtek 20.9.2018
Svátek má Oleg, zítra Matouš

Upoutávka

Zasazení stromu republiky
Sedlčanská kotlina - kalendář akcí 2018
Sedlčanské farmářské trhy 2018
webový průvodce
Akce Sedlčany 2018
Sedlčany za první republiky - výstava v muzeu
Beach kurt
Slavnostní odhalení pamětní desky TGM
Virtuální prohlídky
Hobby Auto Rallycross 23.9.2018
Položení kytice k památníku u Doubravice
Září
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Elektronická úřední deska

Zde jsou vystaveny aktuální dokumenty úřední desky. Příspěvky jsou řazeny podle data přidání, tj. nově uveřejněné nahoře.
Počet aktuálně vyvěšených dokumentů: 31
číst dál
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Městský úřad Sedlčany upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit pouze oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel). číst dál
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Oznámení o zveřejnění záměru Města Sedlčany uzavřít "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6008451-26 Solopysky zasmyčkování z PB_ 4163 do R1" číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 20. září 2018
Sejmuto:
Pondělí, 8. říjen 2018
Oznámení o zveřejnění záměru Města Sedlčany uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6019951/1" Sedlčany NN pro p.č. 2152/3 číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 20. září 2018
Sejmuto:
Pondělí, 8. říjen 2018
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Sedlčany číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 20. září 2018
Sejmuto:
Neděle, 7. říjen 2018
Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/105, III/10532, III/10239, III/11826, II/118, III/10533, III/11825, III/10240, místních komunikacích a účelových komunikacích v místě: Obec Petrovice a osady Kojetín, Kuní, Mašov, Mezihoří, Obděnice, Porešín, Radešín, Skoupý, Týnčany, Vilasova Lhota, Zahrádka, Žemličkova Lhota. Bude provedena úprava stávajícího dopravního značení a bude umístěno nové dopravní značení. číst dál
Vyvěšeno:
Středa, 19. září 2018
Sejmuto:
Pátek, 5. říjen 2018
Oznámení o zveřejnění záměru Města Sedlčany - pronájem nebytových prostor v budově č.p. 85 v ulici Nádražní v Sedlčanech číst dál
Vyvěšeno:
Středa, 19. září 2018
Sejmuto:
Pátek, 30. listopad 2018
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Pod Potoky p.č. 1639/4 v Sedlčanech, z důvodu uložení kabelového vedení kVN, v termínu od 25.9.2018 do 15.10.2018 číst dál
Vyvěšeno:
Úterý, 18. září 2018
Sejmuto:
Čtvrtek, 4. říjen 2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení o stavební povolení pro stavbu vodního díla: úprava toku Musík, k.ú. Nalžovice, lokalita Chlum číst dál
Vyvěšeno:
Úterý, 18. září 2018
Sejmuto:
Čtvrtek, 4. říjen 2018
Vyhlášení nálezu č. 37/18, klíče od automobilu. číst dál
Vyvěšeno:
Úterý, 18. září 2018
Sejmuto:
Čtvrtek, 4. říjen 2018
Vyhlášení nálezu č. 35/18, dětská peněženka číst dál
Vyvěšeno:
Úterý, 18. září 2018
Sejmuto:
Čtvrtek, 4. říjen 2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení stavby vodního díla: Vodovod Příčovy číst dál
Vyvěšeno:
Pondělí, 17. září 2018
Sejmuto:
Středa, 3. říjen 2018
Oznámení o veřejném zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se bude konat v pondělí 24. září 2018 od 17:00 hod. v sále Kulturního domu Josefa Suka číst dál
Vyvěšeno:
Pátek, 14. září 2018
Sejmuto:
Pondělí, 24. září 2018
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: účelové komunikace (polní cesty) v obcích Bořená Hora a Kosova Hora, z důvodu opravy železničních přejezdů, v termínu od 18.9.2018 do 8.10.2018 číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 13. září 2018
Sejmuto:
Pondělí, 1. říjen 2018
Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a společném povolení stavby vodního díla - neveřejná vrtaná studna Počepice, žadatel: Milan Šíbal, Počepice 18 číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 13. září 2018
Sejmuto:
Pondělí, 1. říjen 2018
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v k.ú. Mezné a v k.ú. Bolechovice II, z důvodu stavebních prací (obnovení kabelového vedení kNN), v termínu od 1.10.2018 do 31.10.2018 číst dál
Vyvěšeno:
Středa, 12. září 2018
Sejmuto:
Pondělí, 1. říjen 2018
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - chodník a místní komunikace ul. U Háječku v Sedlčanech, z důvodu provádění stavebních prací, v termínu od 17.9.2018 do 30.10.2018 číst dál
Vyvěšeno:
Úterý, 11. září 2018
Sejmuto:
Čtvrtek, 27. září 2018
Oznámení o zveřejnění záměru Města Sedlčany uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6020494/2 Sedlčany kNN“, na základě které bude pro oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8 Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02, zřízeno věcné břemeno na pozemcích v majetku města parc. č. 1980/9 a parc. č. 1918/2 vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem umístění, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN. Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 2586-14864/2018. číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 6. září 2018
Sejmuto:
Pondělí, 24. září 2018
Oznámení o zveřejnění záměru Města Sedlčany uzavřít  „Smlouvu o právu k provedení stavby“, mezi Městem Sedlčany, jako vlastníkem nemovitosti a Obcí Dublovice, jako stavebníkem, která se týká stavby vodojemu v rámci stavby „Vodovod Dublovice“ na pozemku parc. č. 61/2 v k.ú. a obci Příčovy. číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 6. září 2018
Sejmuto:
Pondělí, 24. září 2018
Oznámení o zveřejnění záměru Města Sedlčany, který se týká prodeje pozemku parc. č. 2408/61. číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 6. září 2018
Sejmuto:
Pondělí, 24. září 2018
Oznámení o zveřejnění záměru Města Sedlčany, který se týká prodeje pozemků: parc. č. 537/7, 537/9,560/7, 2762/16 číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 6. září 2018
Sejmuto:
Pondělí, 24. září 2018
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnice č. II/105, místní komunikace v Sedlčanech, z důvodu uložení kabelového vedení NN - protlakem, v termínu od 10.9. 2018 do 24.9. 2018. číst dál
Vyvěšeno:
Středa, 5. září 2018
Sejmuto:
Pátek, 21. září 2018
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - z důvodu úplné uzavírky místní komunikace- chodníku ulice Petra Bezruče, před domem č.p. 362 v Sedlčanech pro opravu fasády, v termínu od 17.9. do 31.10. 2018. číst dál
Vyvěšeno:
Středa, 5. září 2018
Sejmuto:
Pátek, 21. září 2018
Seznam nemovitých věcí platný k 1.8.2018, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník číst dál
Vyvěšeno:
Středa, 29. srpen 2018
Sejmuto:
Pátek, 30. listopad 2018
Elektronická dražba proti povinnému - Igor Gazdík, náměstí T.G. Masaryka 32, Sedlčany číst dál
Vyvěšeno:
Úterý, 21. srpen 2018
Sejmuto:
Středa, 28. listopad 2018
Elektronická dražba nemovitých věcí - pozůstalost po zemřelém Václavu Kabátovi, nar. 18.6.1945, Nad Malým mýtem 615/4, Praha 4 číst dál
Vyvěšeno:
Úterý, 21. srpen 2018
Sejmuto:
Pátek, 21. září 2018
Elektronická dražba proti povinnému - Artur Heřman, Kosova Hora 270 číst dál
Vyvěšeno:
Pondělí, 20. srpen 2018
Sejmuto:
Středa, 10. říjen 2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva města Sedlčany číst dál
Vyvěšeno:
Pondělí, 20. srpen 2018
Sejmuto:
Pondělí, 8. říjen 2018
Veřejná vyhláška - vydání opatření obecné povahy: omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu Pořešice - Bláhova Lhota, s platností do odvolání číst dál
Vyvěšeno:
Pondělí, 13. srpen 2018
Sejmuto:
Pondělí, 12. listopad 2018
Vyhlášení nálezu č. 21/18, pes, kříženec, černobíle zbarvený číst dál
Vyvěšeno:
Pondělí, 2. červenec 2018
Sejmuto:
Pátek, 2. listopad 2018
Rozhodnutí o povolení částečné uzavírky silnice č. I/18 v místě od křižovatky silnice č. I/18 s ul. Strojírenská v Sedlčanech po křižovatku silnic I/18, III/114 42 a III/12145 u obce Vojkov z důvodu provádění prací na stavbě "I/18 Sedlčany - Vojkov, oprava komunikace" číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 26. duben 2018
Sejmuto:
Čtvrtek, 25. říjen 2018