Elektronická úřední deska | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je pátek 22.2.2019
Svátek má Petr, zítra Svatopluk

Upoutávka

webový průvodce
Kostel sv. Martina
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Sedlčansko
Větrný mlýn Příčovy
Musík
Musík
Sedlčansko
Sedlčansko
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Sedlčansko
Únor
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Elektronická úřední deska

Zde jsou vystaveny aktuální dokumenty úřední desky. Příspěvky jsou řazeny podle data přidání, tj. nově uveřejněné nahoře.
Počet aktuálně vyvěšených dokumentů: 31
číst dál
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Městský úřad Sedlčany upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit pouze oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel). číst dál
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnice č. III/10522 ul. Nádražní v Sedlčanech, za mostem, naproti chovatelům ve směru Kosova Hora, zřízení provizorního přechodu pro chodce na silnici č. III/10522 po dobu výstavby "Modernizace přestupního terminálu Sedlčany" číst dál
Vyvěšeno:
Pátek, 22. únor 2019
Sejmuto:
Pondělí, 11. březen 2019
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SPB/008/2019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi pozemku parcela č. 1811/2 v k.ú. a obci Sedlčany číst dál
Vyvěšeno:
Pátek, 22. únor 2019
Sejmuto:
Středa, 20. březen 2019
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci Křepenice, z důvodu uložení kabelového vedení kNN, v termínu od 27.2.2019 do 29.3.2019 číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 21. únor 2019
Sejmuto:
Pondělí, 11. březen 2019
Elektronická dražba proti povinnému - Luboš Kolář, Na Potůčku čp. 39, Sedlčany číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 21. únor 2019
Sejmuto:
Čtvrtek, 21. březen 2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení: vrtaná studna Nedrahovice, stavebník - Zdeňka Jonáková číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 21. únor 2019
Sejmuto:
Pondělí, 11. březen 2019
Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (zákon o odpadech) číst dál
Vyvěšeno:
Pondělí, 18. únor 2019
Sejmuto:
Středa, 6. březen 2019
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu vodního díla "Splašková kanalizace a ČOV Křepenice" číst dál
Vyvěšeno:
Pondělí, 18. únor 2019
Sejmuto:
Středa, 6. březen 2019
Odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. číst dál
Vyvěšeno:
Pátek, 15. únor 2019
Sejmuto:
Pondělí, 4. březen 2019
Oznámení o veřejném zasedání Zastupitelstva města Sedlčany dne 25. února 2019 od 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany číst dál
Vyvěšeno:
Pátek, 15. únor 2019
Sejmuto:
Pondělí, 25. únor 2019
Elektronická dražba proti povinnému - zemř. Hana Soběslavská, Nad Malým mýtem 615/4, Praha 4 číst dál
Vyvěšeno:
Pátek, 15. únor 2019
Sejmuto:
Středa, 20. březen 2019
Elektronická dražba proti povinnému - zemř. Ing. Václav Soběslavský, Nad Malým mýtem 615/4, Praha 4 číst dál
Vyvěšeno:
Pátek, 15. únor 2019
Sejmuto:
Středa, 20. březen 2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení: "Rozšíření vodovodu Prosenická Lhota II" číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 14. únor 2019
Sejmuto:
Pondělí, 4. březen 2019
Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky místní komunikace ul. Růžová u čp. 322 a ul. Pod Potoky (parkoviště u potoka) až na úroveň plotu fotbalového hřiště v Sedlčanech, z důvodu vybudování přípojky vodovodu v ul. Růžová a dešťové kanalizace v ul. Pod Potoky v Sedlčanech, v termínu od 18.2.2019 do 11.3.2019, resp. 25.3.2019 číst dál
Vyvěšeno:
Úterý, 12. únor 2019
Sejmuto:
Pondělí, 25. březen 2019
Oznámení o zveřejnění záměru Města Sedlčany uzavřít "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti", na základě které bude pro budoucího oprávněného, tj. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, zřízeno věcné břemeno na pozemcích v majetku města číst dál
Vyvěšeno:
Úterý, 12. únor 2019
Sejmuto:
Čtvrtek, 28. únor 2019
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu ve správním obvodu Městského úřadu Tábor, z důvodu konání cyklistického závodu - 5. závod extraligy MASTERS a 3. závod JAL Sedlec-Prčice (Monínec), dne 8.5.2019 od 10:30 hod. do 14:00 hod. číst dál
Vyvěšeno:
Pondělí, 11. únor 2019
Sejmuto:
Středa, 27. únor 2019
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: místní komunikace p.č. 370/2 a p.č. 371 v k.ú. Bor u Sedlčan, z důvodu provádění stavebních prací pro akci "Bor - stavba NN pro p.č. 367/13", v termínu od 15.2.2019 do 28.2.2019 číst dál
Vyvěšeno:
Pondělí, 11. únor 2019
Sejmuto:
Středa, 27. únor 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 číst dál
Vyvěšeno:
Pátek, 8. únor 2019
Sejmuto:
Pondělí, 25. únor 2019
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: místní komunikace ul. Růžová a ul. Pod Potoky, ul. Tyršova, Sukovo nám, ul. Lidická, ul. Jateční, silnice č. II/105 a silnice č. III/10522, z důvodu vybudování přípojky vodovodu a dešťové kanalizace pro akci "Modernizace přestupního terminálu Sedlčany", v termínu od 18.2.2019 do 11.3.2019, resp. 25.3.2019 číst dál
Vyvěšeno:
Pátek, 8. únor 2019
Sejmuto:
Pondělí, 25. únor 2019
Oznámení o zveřejnění záměru Města Sedlčany, který se týká prodeje pozemku parc. č. 251/8 druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2 v k.ú. Sestrouň, obci Sedlčany číst dál
Vyvěšeno:
Pátek, 8. únor 2019
Sejmuto:
Pondělí, 25. únor 2019
Elektronická dražba proti povinnému - Václav Dražka, Krásná Hora nad Vltavou č.p. 90 číst dál
Vyvěšeno:
Pátek, 8. únor 2019
Sejmuto:
Čtvrtek, 7. březen 2019
Elektronická dražba proti povinnému - Karel Říha, Štětkovice č.p. 75 číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 7. únor 2019
Sejmuto:
Středa, 13. březen 2019
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením: prodloužení termínu k dokončení stavby vodního díla "Rybník Hrabří" číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 7. únor 2019
Sejmuto:
Pondělí, 25. únor 2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa, vedoucího úředníka - vedoucího Odboru školství a památkové péče na Městském úřadu Sedlčany číst dál
Vyvěšeno:
Středa, 6. únor 2019
Sejmuto:
Pátek, 8. březen 2019
Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky autobusového nádraží ul. Pod Potoky v Sedlčanech, z důvodu bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací - modernizace přestupního terminálu, v termínu od 4.2.2019 do 31.10.2019 číst dál
Vyvěšeno:
Pátek, 1. únor 2019
Sejmuto:
Čtvrtek, 31. říjen 2019
Rozpočtové provizorium pro rok 2019 číst dál
Vyvěšeno:
Pondělí, 28. leden 2019
Sejmuto:
Pondělí, 25. únor 2019
Elektronická dražba proti povinnému - Lukáš Maláník, Jižní 3767/13, Hodonín číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 3. leden 2019
Sejmuto:
Úterý, 26. únor 2019
Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 13. prosinec 2018
Sejmuto:
Pondělí, 30. prosinec 2019
Rozpočet na rok 2019 číst dál
Vyvěšeno:
Čtvrtek, 13. prosinec 2018
Sejmuto:
Pondělí, 30. prosinec 2019
Vyhlášení nálezu č. 49/18, kotě číst dál
Vyvěšeno:
Pátek, 23. listopad 2018
Sejmuto:
Pondělí, 25. březen 2019