Rybářství | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je sobota 20.1.2018
Svátek má Ilona, zítra Běla

Upoutávka

Mezinárodní hokejové utkání
Archiv 2015 - Masopust
Oceňování reprezentantů města
Archiv 2016
Oceňování reprezentantů města
Virtuální prohlídky
Plesy 2017/2018
Archiv 2016 - Masopust
Magické peříčko a Tajný svět
Akce Sedlčany 2018
webový průvodce
Leden
P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Rybářství

Rybářství

 • Bc. Jana Holá
 • Ing. Marie Kotalíková

- ustanovování rybářstkých stráží, atd.

- řešení přestupků na úseku rybářství dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

 

Rybářské lístky

 • Simona Englová

UPOZORNĚNÍ – RYBÁŘSKÉ LÍSTKY

rybářských lístků pouze v úřední dny (pondělí, úterý, středa),

v ostatních dnech po předchozí domluvě (318822742, linka 236 nebo 245)

-     Rybářské lístky vydávají: pí Englová, zastupuje Ing. Mrázek


Od 1. dubna 2004 dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve zněné pozdějších předpisů, vydává a odebírá rybářské lístky obecní úřad obce s rozšířenou působností (dle § 20 zákona o rybářství) tj. Městský úřad Sedlčany, odbor životního prostředí.

Rybářský lístek vydává občanům ČR obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Sedlčany), v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

K žádosti o vydání rybářského lístku požadujeme tyto doklady:

 • Doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dřívější rybářský lístek, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo jeho zástupce nebo na rybářskou stráž).
 • Platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem (jen pro rybářské lístky pro cizince).
 • Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Pro ověření údajů v žádosti předloží občan ČR občanský průkaz a cizinec cestovní pas.

Rybářský lístek („RL“) se vydává pro celé území ČR na dobu:

Rybářské lístky se vydávají na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.
Správní poplatek (jeden z dokladů pro vydání RL) se hradí v pokladně na MěÚ Sedlčany, odbor životního prostředí.

Vydání 1. rybářského lístku

 • Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou:
 • základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb

Tyto kvalifikační předpoklady se prokazují osvědčením o získané kvalifikaci, které vydá právnická osoba* pověřená ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku. (*pozn. Místní organizace Českého rybářského svazu).

Rybářský hospodář a rybářská stráž

Kvalifikační předpoklady (základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb) splňuje osoba, která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Druhý a další rybářský lístek

Druhý a další rybářský lístek může být vydán žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku.

Rybářský lístek pro cizince

Cizinci může být rybářský lístek vydán, prokáže-li se platným rybářským lístkem nebo licencí vydanými v zemi, jejímž je občanem.

Poplatky za rybářský lístek

 1. Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

  a) 1 rok činí 100 Kč
  b) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč
  c) 3 roky činí 200 Kč
  d) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč
  e) 10 let činí 500 Kč
  f) 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč
  g) na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let činí 1 000 Kč
  h) na dobu neurčitou  pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 500 Kč
  i) 30 dní činí 200 Kč (k vydání rybářského lístku na 30 dní se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů)

  Poplatek podle písmen b), d), f) a h) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.