Odpadové hospodářství | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je úterý 16.10.2018
Svátek má Havel, zítra Hedvika

Upoutávka

Den zdraví
Sedlčany za první republiky - výstava v muzeu
Akce Sedlčany 2018
webový průvodce
Sedlčanské farmářské trhy 2018
Meandry Botiče
Sedlčanská kotlina - kalendář akcí 2018
Virtuální prohlídky
Den zdraví
Říjen
P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Odpadové hospodářství

 • Ing. Stanislav Dvořák

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vykonáváme veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství, např:

 • kontrolujeme, zda právnické osoby a podnikatelé využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na základě písemné smlouvy s obcí;
 • kontrolujeme, zda původci mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
 • udělujeme souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (do 100 t nebezpečných odpadů za rok)
 • udělujeme souhlas k upuštění od třídění nebo oddělenému shromažďování odpadů (do 100 t za rok)
 • vedeme a zpracováváme evidenci a způsobu nakládání s nimi, přepravy nebezpečných odpadů, zařízení k nakládání s odpady, sběru a výkupu odpadů, zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst a skladů odpadů, vedeme evidenci vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí, podáváme informace dle zákona
 • kontrolujeme, jak jsou práv. os., podnikateli a obcemi dodržována ustanovení zákona;
 • ukládáme původcům pokuty za porušení zákona, stanovuje opatření a lhůty pro zjednání nápravy;
 • vydáváme vyjádření:
 1. k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského ú­řadu;
 2. ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů;
 3. v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady;
 4. k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady;
 5. k zavedení a rozšíření výroby oxidu titaničitého.

Správní poplatky dle z. č. 634/2004: položka 122 písm. c

 • vydání rozhodnutí k žádosti o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů – 1 000 Kč

Další informace:

 • Svoz komunálního odpadu na území města Sedlčany, provoz překládací stanice Kosova Hora a provoz sběrného dvora provozují Sedlčanské technické služby, s.r.o. www.ts.sedlcany.cz

Sběrný dvůr + Sedlčanské technické služby, s.r.o.

Seznam povolených zařízení ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně povolených odpadů naleznete na stránkách www.stredoceske-odpady.cz – veřejná správa – zařízení na území SK.