Havárie | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je pátek 20.7.2018
Svátek má Ilja, zítra Vítězslav

Upoutávka

Beach kurt Sedlčany
MEJDAN PRO FAUNU
webový průvodce
Virtuální prohlídky
Zámek Radíč
Sedlčanská kotlina - kalendář akcí 2018
Minigolf Počepice
Oceňování úspěšných žáků
Akce Sedlčany 2018
Setkání po letech 2018
Beach kurt
Vrchotovy Janovice
Sedlčanské farmářské trhy 2018
rozhledna Drahoušek
nám. T.G.M.
Větrný mlýn u Příčov
Husova kazatelna
Slapská přehrada
Červenec
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Havárie

(zákon o vodách č.254/2001 Sb., §40)

Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

Dále stanoví, že o havárii jde vždy, je-li závažně zhoršena nebo mimořádně ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami , zvlášť nebezpečnými látkami nebo radioaktivními zářiči nebo odpady. Ohrožením jakosti povrchových nebo podzemních vod se pro účely zákona rozumí neovladatelné vniknutí jakýchkoli látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, do prostředí s těmito vodami souvisejícího.

Povinnosti při havárii:

Ten, kdo způsobil havárii (dále jen „původce havárie“), je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit:

Hasičskému záchrannému sboru České republiky

Územní odbor Příbram:
tel.: 318 401 011, 974 879 061
Sedlčany:
Tel.: 318 820 260
tísňové volání: 150
nebo jednotkám požární ochrany
Příbram: tel.: 318 635 818

nebo Policii České republiky

Příbram: tel.: 974 879 111, 318 658 111 Sedlčany: 974 889 740 tísňové volání: 158

případně správci Povodí Vltavy, s.p.

Tel.: 257 099 111

a Českou inspekci životního prostředí.

Tel.: 266 793 350 FAX: 266 793 360 Email: ov@ph.cizp.cz

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu.

Původce havárie je povinen na výzvu orgánů při provádění opatření pří odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat.

Dekonta, a.s., havarijní služba

Zajišťuje řešení havarijních situací spojených s úniky cizorodých látek do složek životního prostředí.

Kontakt: tel.: 235 522 252–5, fax: 235 522 254

Havárie na vodovodní nebo kanalizační síti:

1. SČV, provozovatel vodovodu a kanalizace v Sedlčanech (dříve AQUA Příbram)

Příbram ústředna 318 622 631
Příbram zelená linka 800 183 157
Dispečink Příbram 728 036 328
(24 hodin denně)