Havárie | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je čtvrtek 17.1.2019
Svátek má Drahoslav, zítra Vladislav

Upoutávka

Sedlčany
Pokus o český rekord
Sedlčansko
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Náměstí T. G. M.
Rozsvícení vánočního stromu
Sedlčansko
webový průvodce
Městské muzeum
Pohled na zasněžené náměstí
Větrný mlýn Příčovy
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Sedlčany
Sedlčansko
Pokus o český rekord
Sedlčansko
Kostel sv. Martina
Veřejné bruslení - leden
Vánoce v muzeu
Vyhlášení reprezentantů města
Ssedlčanské náměstí
Musík
Sedlčanská přehrada
Musík
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Kostel sv. Martina
Leden
P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Havárie

(zákon o vodách č.254/2001 Sb., §40)

Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

Dále stanoví, že o havárii jde vždy, je-li závažně zhoršena nebo mimořádně ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami , zvlášť nebezpečnými látkami nebo radioaktivními zářiči nebo odpady. Ohrožením jakosti povrchových nebo podzemních vod se pro účely zákona rozumí neovladatelné vniknutí jakýchkoli látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, do prostředí s těmito vodami souvisejícího.

Povinnosti při havárii:

Ten, kdo způsobil havárii (dále jen „původce havárie“), je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit:

Hasičskému záchrannému sboru České republiky

Územní odbor Příbram:
tel.: 318 401 011, 974 879 061
Sedlčany:
Tel.: 318 820 260
tísňové volání: 150
nebo jednotkám požární ochrany
Příbram: tel.: 318 635 818

nebo Policii České republiky

Příbram: tel.: 974 879 111, 318 658 111 Sedlčany: 974 889 740 tísňové volání: 158

případně správci Povodí Vltavy, s.p.

Tel.: 257 099 111

a Českou inspekci životního prostředí.

Tel.: 266 793 350 FAX: 266 793 360 Email: ov@ph.cizp.cz

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu.

Původce havárie je povinen na výzvu orgánů při provádění opatření pří odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat.

Dekonta, a.s., havarijní služba

Zajišťuje řešení havarijních situací spojených s úniky cizorodých látek do složek životního prostředí.

Kontakt: tel.: 235 522 252–5, fax: 235 522 254

Havárie na vodovodní nebo kanalizační síti:

1. SČV, provozovatel vodovodu a kanalizace v Sedlčanech (dříve AQUA Příbram)

Příbram ústředna 318 622 631
Příbram zelená linka 800 183 157
Dispečink Příbram 728 036 328
(24 hodin denně)