Aktuální informace památková péče | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je sobota 19.1.2019
Svátek má Doubravka, zítra Ilona

Upoutávka

Sedlčany
Větrný mlýn Příčovy
Sedlčanská přehrada
Sedlčansko
Kostel sv. Martina
Rozsvícení vánočního stromu
Sedlčansko
Náměstí T. G. M.
Pohled na zasněžené náměstí
Sedlčansko
Kostel sv. Martina
Ssedlčanské náměstí
webový průvodce
Městské muzeum
Sedlčany
Musík
Pokus o český rekord
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vyhlášení reprezentantů města
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Musík
Sedlčansko
Vánoce v muzeu
Veřejné bruslení - leden
Pokus o český rekord
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Leden
P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Aktuální informace památková péče


datum vložení: 10. 1. 2019

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2019

DO
28. 2. 2019 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI
KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Celková výše přidělené kvóty 735 tis. Kč bude využita v prvním kole Programu

Více informací a formuláře týkající se Programu obnovy KP prostřednictvím ORP 2019 - stránky MKČR ZDE

datum vložení: 23. 3. 2018

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2018

Zápis a návrh komise: Zápis komise a návrh ORP na přidělení příspěvků


datum vložení: 24. 1. 2018

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2018

DO
28. 2. 2018 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI
KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Celková výše přidělené kvóty 762 tis. Kč bude využita v prvním kole Programu

Více informací o Programu obnovy KP prostřednictvím ORP 2018 - stránky MKČR ZDE

datum vložení: 22.11.2017

Program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ 2018

ORP Sedlčany zahajuje příjem žádostí na rok 2018 dle Koncepce podpory péče o památkový fond správního území Sedlčany. Nově bude program administrován výhradně v jednom kole s uzávěrkou příjmu žádostí do 28. února 2018. Minimální podíl vlastníka, se zvyšuje z 10 % na 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Případné doplňkové kolo nebude vyhlašováno, přičemž možnost čerpat finanční pro­středky z rezervy nastřádané v průběhu roku zůstává nezměněna. Stále platí, že v rezervě ne­jsou žádné kvóty a že nelze předem zaručit kladné vyřízení podaných žádostí. MK bude v tomto případě postupovat podle aktuálního stavu a počtu již vyřízených žádostí. Výše kvóty bude zveřejněna na stránkách poté, co bude přijat státní rozpočet.


datum vložení: 17. 3. 2017

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2017

Zápis: Zápis komise

Příloha: Návrh ORP na přidělení příspěvků


datum vložení: 23. 1. 2017

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2017

DO
28. 2. 2017 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI
KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Celková výše přidělené kvóty 788 tis. Kč bude využita v prvním kole Programu

Více informací o Programu obnovy KP prostřednictvím ORP 2017 - stránky MKČR ZDE

datum vložení: 3.1.2017

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností vyúčtování 2016

ORP Sedlčany shromáždí vyhodnocení a vyúčtování od všech příjemců příspěvku z Programu ve svém správním obvodu a nejpozději do 25. ledna následujícího roku je doručí Ministerstvu kultury. (Při osobním doručení je rozhodující otisk razítka podatelny, při podání poštou otisk razítka poštovního úřadu.). Prosíme o včasné doručení všech podkladů.

Obsah vyúčtování akce kulturní památky


datum vložení: 17. 3. 2016

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2016

Zápis: Zápis komise

Příloha: Návrh ORP na přidělení příspěvků


datum vložení: 12. 1. 2016

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2016

DO
29. 2. 2016 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI
KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Celková výše přidělené kvóty 780 tis. Kč bude využita v prvním kole Programu

Formulář žádosti o zařazení do programu na rok 2016

Zásady programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Změna zásad programu č. 1

Kvóty programu pro rok 2016


datum vložení: 6.1.2016

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností


 

datum vložení: 4.12.2015

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnutého příspěvku, dle Čl.III. zásad Programu, doloží vlastníci
KP NEJPOZDĚJI DO 31.12.2015, na MěÚ Sedlčany.

Obsah závěrečné zprávy a vyúčtování akce kulturní památky


datum vložení: 24. 3. 2015

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2015

Zápis: Zápis komise

Příloha: Návrh ORP na přidělení příspěvků


datum vložení: 13. 1. 2015

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2015

DO
28. 2. 2015 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI
KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Celková výše přidělené kvóty 624 tis. Kč bude využita v prvním kole Programu

Zásady programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Změna zásad programu č. 1

Kvóty programu pro rok 2015


datum vložení: 21.1.2014

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností


 datum vložení: 26.11.2014

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnutého příspěvku, dle Čl.III. zásad Programu, doloží vlastníci KP NEJPOZDĚJI DO 30.12.2014, na MěÚ Sedlčany.

Obsah závěrečné zprávy a vyúčtování akce kulturní památky


datum vložení: 14. 3. 2014

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2014

Zápis: Zápis komise

Příloha: Návrh ORP na přidělení příspěvků


 

datum vložení: 5. 2. 2014

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2014

DO
28. 2. 2014 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI
KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Celková výše přidělené kvóty 617 tis. Kč bude využita v prvním kole Programu

Zásady programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Kvóty programu pro rok 2014


datum vložení: 21.1.2014

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností


 datum vložení: 26.11.2013

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnutého příspěvku, dle Čl.III. zásad Programu, doloží vlastníci KP NEJPOZDĚJI DO 31.12.2013, na MěÚ Sedlčany.

Obsah závěrečné zprávy a vyúčtování akce kulturní památky


datum vložení: 20.11.2013

FKOP žádosti o dotace pro rok 2014

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/stredocesky-fond-kultury-a-obnovy-pamatek/


datum vložení: 2. 4. 2013

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2013

Zápis: Zápis komise

Příloha: Návrh ORP na přidělení příspěvků


 datum vložení: 21. 2. 2013

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností na rok 2013

DO
15. 3. 2013 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI
KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Celková výše přidělené kvóty 499 tis. Kč bude využita v prvním kole Programu

Zásady programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Kvóty programu pro rok 2013


datum vložení: 24.1.2013

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností


 

datum vložení: 15.10.2012

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnutého příspěvku, dle Čl.III. zásad Programu, doloží vlastníci KP NEJPOZDĚJI DO 31.12.2012, na MěÚ Sedlčany.

Obsah závěrečné zprávy a vyúčtování akce kulturní památky


datum vložení: 13.8.2012

FKOP žádosti o dotace pro rok 2012

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-dotacni-rizeni/stredocesky-fond-kultury-a-obnovy-pamatek/


datum vložení: 21. 3. 2012

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2012

Zápis: Zápis komise

Příloha: Návrh ORP na přidělení příspěvků


datum vložení: 10. 2. 2012

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

DO 29. 2. 2012 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI
KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Celková výše přidělené kvóty 749 tis. Kč bude využita v prvním kole Programu ORP

Žádost o dotaci k Programu obnovy KP prostřednictvím ORP pro rok 2012

příl. č. 10_Čestné prohlášení vlastníka o vypořádání závazků ke státu

příl. č. 11_Čestné prohlášení vlastníka o zajištění financování akce obnovy KP (min. 10% podíl)

příl. č. 4_Prohlášení vlastníka o nedostatku vlastních finančních prostředků

ZÁSADY pro poskytnutí dotace z „PROGRAMU“ obnovy KP prostřednictvím ORP
pro rok 2012

Výše kvóty přidělená MKČR ORP Sedlčany pro rok 2012


datum vložení: 9. 1. 2012

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností


datum vložení: 14. 11. 2011

Povinnosti stavebníka

Archeologická památková péče

Formuláře ÚAPPSČ


datum vložení: 19. 10. 2011

Středočeský Fond kultury a obnovy památek

Žádosti pro rok 2012 pro všechny oblasti podpory je možné podat elektronicky V TERMÍNU OD 14. ŘÍJNA (9:00 HOD.) DO 15. PROSINCE 2011 (15:00 HOD.). Písemná podoba žádosti se podává poštou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Informace ZDE


datum vložení: 8. 9. 2011

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnutého příspěvku, dle Čl. III. zásad Programu, doloží vlastníci KP NEJPOZDĚJI DO 31. 12. 2011, na MěÚ Sedlčany

Obsah závěrečné zprávy a vyúčtování akce obnovy kulturní památky 


datum vložení: 8. 3. 2011

Návrh ORP Sedlčany na přidělení příspěvků z rozpočtu MKČR v 1. kole pro rok 2011

Přílohy: Zápis komise 


datum vložení: 20. 1. 2011

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

DO 28. 2. 2011 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI
KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Celková výše přidělené kvóty bude využita v prvním kole Programu ORP

Žádost o dotaci k Programu obnovy KP prostřednictvím ORP pro rok 2011 

příl. č. 10_Čestné prohlášení vlastníka o vypořádání závazků ke státu 

příl. č. 11_Čestné prohlášení vlastníka o zajištění financování akce obnovy KP (min. 10% podíl) 

příl. č. 4_Prohlášení vlastníka o nedostatku vlastních finančních prostředků

ZÁSADY pro poskytnutí dotace z „PROGRAMU“ obnovy KP prostřednictvím ORP
pro rok 2011 

Výše kvóty přidělená MKČR ORP Sedlčany pro rok 2011


 


datum vložení: 11. 1. 2011

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností


datum vložení: 29. 11. 2010

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2011 – termín je stanoven od 30. 11. 2010 (9:00) do 15. 1. 2011 (12:00)

Informace ZDE


datum vložení: 24. 11. 2010

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnutého příspěvku, dle Čl. III. zásad Programu, doloží vlastníci KP NEJPOZDĚJI DO 31. 12. 2010, na MěÚ Sedlčany

Obsah závěrečné zprávy a vyúčtování akce obnovy kulturní památky 


datum vložení: 8. 6. 2010

Pozastavení čerpání finančních prostředků

4.6.2010 | Tiskový servis Porada vedení Ministerstva kultury schválila na svém jednání 1. června 2010 pozastavení čerpání finančních prostředků grantových programů ministerstva.

Toto opatření platí minimálně do červencového jednání vlády, na němž se rozhodne o případném dalším vázání prostředků v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu.


 

datum vložení: 3. 3. 2010

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

DO 30. 4. 2010 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI
KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Celková výše přidělené kvóty bude využita pro druhé kolo. První kolo Programu se nerealizovalo.
ORP Sedlčany využije alokaci finanční kvóty pouze ve druhém kole Programu.

Žádost o dotaci k Programu obnovy KP prostřednictvím ORP pro rok 2010 

příl. č. 10_Čestné prohlášení vlastníka o vypořádání závazků ke státu 

příl. č. 11_Čestné prohlášení vlastníka o zajištění financování akce obnovy KP (min. 10% podíl) 

příl. č. 4_Prohlášení vlastníka o nedostatku vlastních finančních prostředků

ZÁSADY pro poskytnutí dotace z „PROGRAMU“ obnovy KP prostřednictvím ORP
pro rok 2010 

Výše kvóty přidělená MKČR ORP Sedlčany pro rok 2010


 

datum vložení: 19. 11. 2009

Podpora obnovy kulturních památek

Registrace do systému pro elektronické podávání žádostí o dotace

Otázky a odpovědi ke Středočeskému Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2010


datum vložení: 4. 11. 2009

Fond kultury a obnovy památek

Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Z důvodu zlepšení orientace pro žadatele z původních osmnácti fondů a dotačních programů vzniklo osm fondů Středočeského kraje. Odbor kultury a památkové péče bude administrovat Fond kultury a obnovy památek.

Fond kultury a obnovy památek má následujícími čtyři tematická zadání:

* podpora obecních knihoven,
* podpora obnovy kulturních památek,
* podpora drobných památek,
* podpora kultury, historických akcí a slavností.

V rámci jednoho fondu lze požádat pouze o jednu dotaci. V případě žádosti např. podle tématického zadání Podpora obecních knihoven již nelze pro daný rok podat žádost podle dalších tématických zadání téhož fondu. V tomto případě tedy již nelze v daném roce požádat souběžně o dotaci podle tématického zadání podpora obnovy kulturních památek, podpora drobných památek nebo podpora kultury, historických akcí a slavností. Současně platí, že i v rámci jedné oblasti podpory (tj. podpory obecních knihoven) lze podat pouze jednu žádost.

Termín pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2010 je stanoven od 3. listopadu 2009 (9:00) do 31. prosince 2009 (12:00).

V termínu od 3. listopadu 2009 (9:00 hod.) do 31. prosince 2009 (12:00 hod) se žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje pro rok 2010 podávají prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz. Zároveň se žádosti podávají písemně na příslušném formuláři vygenerovaném internetovou aplikací spolu se všemi povinnými přílohami prostřednictvím pošty nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

METODICKÝ POKYN K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE – FONDU KULTURY A OBNOVY PAMÁTEK PRO ROK 2010 

Pravidla pro poskytování účelových dotací v rámci Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 

Více informací k novému dotačnímu programu najdete na tomto odkazu: ZDE 


datum vložení: 15. 5. 2009

Návrh ORP na přidělení finančních příspěvků vyhodnocených žádostí dle Koncepce podpory péče o památkový fond ve správním obvodu Sedlčany

Zápis komise památkové péče ORP


datum vložení: 11. 2. 2009

Program obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností

Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnutého příspěvku, dle Čl. III. zásad Programu, doloží vlastníci KP NEJPOZDĚJI DO 13. 1. 2010, na MěÚ Sedlčany

DO 30. 4. 2009 – TERMÍN DORUČENÍ ŽÁDOSTÍ se všemi POVINNÝMI PŘÍLOHAMI
KAM na Městský úřad Sedlčany, ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Celková výše přidělené kvóty bude využita pro druhé kolo. První kolo Programu se nebude realizovat.
ORP Sedlčany využije alokaci finanční kvóty pouze ve druhém kole Programu.

Žádost o dotaci k Programu obnovy KP prostřednictvím obce s rozšířenou působností pro rok 2009 

příl. č. 10_Čestné prohlášení vlastníka o vypořádání závazků ke státu 

příl. č. 11_Čestné prohlášení vlastníka o zajištění financování akce obnovy KP (min. 10% podíl)  

příl. č. 4_Prohlášení vlastníka o nedostatku vlastních finančních prostředků

datum vložení: 26. 1. 2009

FORMULÁŘ + ZÁSADY pro poskytnutí dotace z „PROGRAMU“ obnovy KP prostřednictvím ORP
pro rok 2009


Výše kvóty přidělená MKČR ORP Sedlčany pro rok 2009


 

datum vložení: 12. 11. 2008

Vyhodnocení a vyúčtování PROGRAMU ORP – doručí VLASTNÍK KP – MěÚ Sedlčany –
NEJPOZDĚJI DO 31. 12. 2008


 

datum vložení: 11. 11. 2008

Památková péče – popis postupu občana ve vztahu k veřejné správědatum vložení: 16. 10. 2008

Zásady + žádost FOP Středočeského kraje 2009
Formulář žádosti FOP Středočeského kraje 2009
Upřesnění k přílohám č. 14 a 15 formuláře žádosti FOP

Termín podání na Krajském úřadě – do 31. 10. 2008

 
datum vložení: 25. 06. 2008
Program obnovy KP prostřednictvím obcí s rozsšířenou působností

Návrh ORP na přidělení finančních příspěvků vyhodnocených žádostí dle Koncepce podpory péče o památkový fond ve správním obvodu Sedlčany

Zápis komise památkové péče ORP
datum vložení: 28. 04. 2008
Koncepce podpory památkového fondu ORP Sedlčany

Zásady pro poskytnutí dotace
Žádost o dotaci a povinné přílohy pro rok 2008
+ Čestné prohlášení o zajištění financování akce obnovy KP
+ Čestné prohlášení o nedostatku vl. finančních prostředků