Odbor sociálních věcí | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je neděle 16.6.2019
Svátek má Zbyněk, zítra Adolf

Upoutávka

Městské slavnosti ROSA 2019
Odhalení pamětní desky J. Balabána
Červený Hrádek
náměstí T. G. Masaryka
Větrný mlýn u Příčov
Městské slavnosti ROSA 2019
Městské slavnosti ROSA 2019
Klub důchodců - vystoupení ZUŠ
Husova lípa
Městské slavnosti ROSA 2019
Drahoušek
Městské slavnosti ROSA 2019
Městské slavnosti ROSA 2019
Vyhlídka opata Zavorala
Jesenická křížová cesta
Odhalení pamětní desky J. Balabána
Vrchotovy Janovice
Poštovna
Městské slavnosti ROSA 2019
Zámek Radíč
Sedlčanka
Závody v aerobiku
Městské slavnosti ROSA 2019
Odhalení pamětní desky J. Balabána
Slapská přehrada
Klub důchodců - vystoupení ZUŠ
Ostromeč
Častoboř
webový průvodce
Husova kazatelna
Váchův špejchar
Vrškamýk
Červen
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Odbor sociálních věcí

Kde nás najdete?

 • 1. patro budovy Radnice Sedlčany/ sídlo Městského úřadu Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 32, od schodiště vlevo;
  • tel.: 318 822 682, 318 822 582, 318 821 050 a znáte-li číslo linky (číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku –­ např. pí. A. Caltová, Úsek personální a interní kontroly – tel.: 318 822 582 140 nebo linky nepřidávejte a dovoláte se na ústřednu, kde Vás přepojí na požadovaného úředníka);
 • fax: 318 692 704.

 

Pracovníci Odboru

Vedoucí Odboru sociálních věcí

 

6.1 Úsek sociální péče

 

6.2 Úsek sociálně-právní ochrany dětí

 

6.3 Úsek výkonu samosprávních a ostatních činností

 

Úřední hodiny 

pondělí

8:00 – 12:00 hod.

12:30 – 17:00 hod.

úterý

8:00 – 12:00 hod.

12:30 – 15:00 hod.

středa

8:00 – 12:00 hod.

12:30 – 17:00 hod.

 

Pracovní doba 

pondělí

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 17:00 hod.

úterý

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 15:30 hod.

středa

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 17:00 hod.

čtvrtek

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 15:30 hod.

pátek

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 15:00 hod.

 

Po dohodě s příslušným pracovníkem lze věc vyřídit kdykoliv v pracovní době Městského úřadu Sedlčany.

Odbor zajišťuje výkon samostatné a přenesené působnosti v určených oblastech.

 

PŘEHLED základních právních předpisů ve vztahu k Odboru sociálních věcí:

 • zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách;
 • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě);
 • zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách;
 • Závazný pokyn policejního prezidenta č. 167 ze dne 30. 12. 2010 o činnosti na úseku mládeže;
 • vyhláška č. 473/2012 Sb., ze dne 17. prosince 2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.