Odbor sociálních věcí | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je pátek 19.4.2019
Svátek má Rostislav, zítra Marcela

Upoutávka

webový průvodce
Duben
P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Odbor sociálních věcí

Kde nás najdete?

 • 1. patro budovy Radnice Sedlčany/ sídlo Městského úřadu Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 32, od schodiště vlevo;
  • tel.: 318 822 682, 318 822 582, 318 821 050 a znáte-li číslo linky (číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku –­ např. pí. A. Caltová, Úsek personální a interní kontroly – tel.: 318 822 582 140 nebo linky nepřidávejte a dovoláte se na ústřednu, kde Vás přepojí na požadovaného úředníka);
 • fax: 318 692 704.

 

Pracovníci Odboru

Vedoucí Odboru sociálních věcí

 

6.1 Úsek sociální péče

 

6.2 Úsek sociálně-právní ochrany dětí

 

6.3 Úsek výkonu samosprávních a ostatních činností

 

Úřední hodiny 

pondělí

8:00 – 12:00 hod.

12:30 – 17:00 hod.

úterý

8:00 – 12:00 hod.

12:30 – 15:00 hod.

středa

8:00 – 12:00 hod.

12:30 – 17:00 hod.

 

Pracovní doba 

pondělí

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 17:00 hod.

úterý

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 15:30 hod.

středa

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 17:00 hod.

čtvrtek

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 15:30 hod.

pátek

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 15:00 hod.

 

Po dohodě s příslušným pracovníkem lze věc vyřídit kdykoliv v pracovní době Městského úřadu Sedlčany.

Odbor zajišťuje výkon samostatné a přenesené působnosti v určených oblastech.

 

PŘEHLED základních právních předpisů ve vztahu k Odboru sociálních věcí:

 • zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách;
 • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě);
 • zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách;
 • Závazný pokyn policejního prezidenta č. 167 ze dne 30. 12. 2010 o činnosti na úseku mládeže;
 • vyhláška č. 473/2012 Sb., ze dne 17. prosince 2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.