Zpravodaj Radnice | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je pátek 22.2.2019
Svátek má Petr, zítra Svatopluk

Upoutávka

Musík
Sedlčansko
Sedlčansko
webový průvodce
Sedlčansko
Větrný mlýn Příčovy
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Musík
Sedlčansko
Kostel sv. Martina
Únor
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Zpravodaj Radnice

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ 243272, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Lenka Bučinská, tiskne firma Van druck Sedlčany. Vychází 28. den předchozího měsíce v nákladu 3300 ks. Distribuci zdarma do každé schránky zajišťuje Česká pošta, s.p. V případě nedodání zpravodaje se obraťte na Českou poštu Sedlčany (tel. 9542 26401).

Příjem inzerce Jana Špalová, tel.: 318 821 158, e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz