Zpravodaj Radnice | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je pátek 19.4.2019
Svátek má Rostislav, zítra Marcela

Upoutávka

webový průvodce
Duben
P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Zpravodaj Radnice

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ 243272, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Lenka Bučinská, tiskne firma Van druck Sedlčany. Vychází 28. den předchozího měsíce v nákladu 3300 ks. Distribuci zdarma do každé schránky zajišťuje Česká pošta, s.p. V případě nedodání zpravodaje se obraťte na Českou poštu Sedlčany (tel. 9542 26401).

Příjem inzerce Jana Špalová, tel.: 318 821 158, e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz